Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk i sist møte inn for at Biennalen Assitej barne- og ungdomsfestival ved ASSITEJ Norge skal motta 150 000 kroner i årlig fylkeskommunalt tilskudd. Hovedutvalget anbefalte at fylkestinget senere i høst skulle gi et endelig positivt svar på støttesøknaden. Etter at fylkesutvalget i forrige uke behandlet saken ble det besluttet at ettersom søknaden omfatter støtte for perioden fra 2013 til 2016 må den av formelle årsaker behandles i økonomiplanen for denne perioden. Dermed må organisasjonen vente på svar på søknaden til fylkeskommunens budsjett- og økonomiplanbehandling er ferdig i desember. Fylkesutvalget uttrykte imidlertid at det ser positivt på søknaden.

ASSITEJ Norge er avdeling av den internasjonale organisasjonen ASSITEJ, Association International du Theatre pour L'Enfance et la Jeunesse (Internasjonal forening av teater til barn og ungdom). Organisasjonen ble etablert i 1965, den er forankret i UNESCO og formålet er: Å fremme profesjonell scenekunst for et ungt publikum. ASSITEJ Norge er en medlemsorganisasjon med 60 norske medlemmer - institusjonsteatre, frie grupper og forskermiljøer - som ble etablert i 1982 med formålene:

-Å fremme profesjonell scenekunst for ungt publikum gjennom internasjonal fagutveksling.
-Å være bindeledd mellom norske og internasjonale scenekunstmiljøer som henvender seg til et ungt publikum.
-Å skape forbindelser mellom de nasjonale aktørene i scenekunstfeltet som henvender seg til et ungt publikum i Norge.
-Å legge til rette for og skape debatt om scenekunst for et ungt publikum.

Hovedaktiviteten til ASSITEJ Norge er å arrangere Assitej barne- og ungdomsfestival i Kristiansand hvert annet år. I 2013 arrangeres festivalen for tiende gang. I 2012 ble det inngått samarbeid med Agder Teater om avvikling av festivalen i Kilden fra og med 2013. Festivalen inneholder:

-Visning av internasjonal og norsk, profesjonell scenekunst for ungt publikum.
-Workshop og seminarer knyttet opp mot forestillingene.
-Dialog og debattmøter.
-Forskerfremlegg og ekspertmøter.
-Et dramaturgiat som gir tilbakemeldinger til forestillingene og slik bidrar til styrket kunnskap og dialog på feltet.


av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden