Som første fylke i landet, oppretter Buskerud et uavhengig mobbeombud. Mobbeombudet skal arbeide forebyggende, bidra med kompetanse på området, følge opp skolenes arbeid med handlingsplaner mot mobbing og bidra i saker som ikke lar seg løse lokalt. Det nye ombudet Bodil J. Houg (42) starter i jobben først fra nyttår. - Jeg gleder meg veldig, men er ydmyk for oppgaven. Jeg vet det gjøres mye godt arbeid i skolene i Buskerud allerede, sier det nyansatte mobbeombudet i Buskerud fylkeskommune.

Houg har vært opptatt av problematikken i mange år, både som lærer og skoleleder. Stillingen her gir en mulighet til å jobbe med dette på alle nivåer, både i enkeltsaker og på systemnivå. Houg sier hun begynte å jobbe spesielt med dette da hun var med å sette i gang elevmeglingsprogram ved skoler i Oslo på slutten av 90 tallet.

- Siden har jeg jobbet som skoleleder, både som inspektør og rektor. Dette har gjort at jeg har håndtert mange saker. Derfor har jeg innsikt i kompleksiteten i arbeidet i sakene, og jeg er svært opptatt av det forebyggende arbeidet, sier hun.

Mobbeombudet blir en ressursperson for elever og foreldre, men også for lærere, skoleledere instruktører og andre som jobber med ungdom. Disse kan henvende seg til ombudet og få råd og veiledning når de føler seg maktesløse i hvordan de skal håndtere tilfeller av mobbing. I tillegg skal ombudet jobbe med en problematikk rundt mobbing av lærere.

Kilde: KS

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. september 2012 | Skriv ut siden