Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune har mottatt meddelelse om at Samferdselsdepartementet nå er innstilt på å utbetale 60 millioner kroner i belønningsmidler til Kristiansandsregionen. Midlene er basert på en avtale mellom partene hvor det er fastsatt mål for trafikkutviklingen i regionen. Departementet skriver at utbetalingen vil skje så snart kommunen og fylkeskommunen bekrefter at ytterligere tiltak vil bli gjennomført dersom det skulle vise at de tiltakene som er vedtatt ikke er tilstrekkelige for å nå de oppsatte målene for trafikkutvikling. Les hele brevet her.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. september 2012 | Skriv ut siden