Emmaus bedehus fra 1888 ligger på gården Gyland i Flekkefjord kommune. Bedehuset regnes som et av de best bevarte og mest opprinnelige bedehusene i Vest-Agder. Emmaus bedehus har tilhørt indremisjonen og er det eldste av tre bedehus på samme gård. Emmaus bedehus er også del av et særpreget kulturmiljø, hvor de tre bedehusene ligger innenfor en veistrekning på bare 130 meter. Formålet med fredningen er å bevare en bygningstype som har tjent som et viktig kristent og sosialt samlingssted. Fredningen omfatter eksteriør og interiør, med både fast og løst inventar.

- Riksantikvaren skal frede et representativt utvalg kulturminner. Utvalget skal fortelle historien omJørn Holme - Riksantikvar menneskers liv og arbeid, om tidsånd og viktige hendelser. Her må også det kristenlivet som foregikk utenfor statskirkens vegger inkluderes. Emmaus bedehus formidler på en utmerket måte kristenlivets historie i den delen av landet der vekkelsesbevegelsen hadde størst gjennomslagskraft, sier riksantikvar Jørn Holme.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden