Som en oppfølging av Fylkesstrategi for universell utforming, skal det utdeles en årlig fylkespris på 20 000 kr for perioden 2012-2015. Prisen er et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen og Vest-Agder fylkeskommune.Prisen på 20 000 kr tiltenkes fysisk tilrettelegging, produkter og tjenester som tilfredsstiller krav om universell utforming. Eksempelvis nettsteder, museum, butikk, restaurant, kontor, rutestasjon, park, lekeplass, nærområde, nærmiljøanlegg, idrettsarenaer, turområder m.m. Med produkter mener vi praktiske gjenstander eller innretninger som i seg selv eller som komponent, er ”bra for alle – nødvendig for noen”. Prisen kan deles ut til både det private og offentlige, og mottakeren kan være en person, produktutvikler, gruppe/organisasjon, forening, kommune osv. som har gjort en ekstra innsats for å oppnå tilgjengelighet for alle.

Fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder har vedtatt
statutter, og det er Fylkesrådet som vedtar hvem som skal tildeles prisen. Dette etter
innstilling fra arbeidsgruppen for universell utforming. 

Forslag til den/de som fortjener prisen, bør inneholde en enkel beskrivelse med eventuelle bilde(r), og en begrunnelse for hvorfor dette tiltaket, produktet eller tjenesten bør tildeles fylkesprisen. Du kan foreslå deg selv eller andre. Har du et godt eksempel, eller kjenner til en virksomhet i vårt fylke som har gjort en ekstra innsats for at alle skal kunne delta? Send en e-post, ring eller skriv innen fristen 1. oktober. Statuttene gir nærmere informasjon: 


Nærmere informasjon om prisen finnes i statutter som kan sees her.

Forslag sendes til:
Vest-Agder fylkeskommune
Serviceboks 517
4605 Kristiansand

Telefon: 38 17 60 00

E-post: postmottak@vaf.no 

av Iglebæk, Heidi Berit, publisert 25. september 2012 | Skriv ut siden