Et enstemmig Listerråd, ledet av Odd Omland, har nå vedtatt å utrede muligheten for et felles plan- og analysekontor i Lister. En slik kontorløsning skal utredes av plansjefene i Lister-kommunene, en representant fra Fylkesmannen i Vest-Agder, en fra Vest-Agderfylkeskommune, en fra Universitetet i Agder, pluss to tillitsvalgte. Mandatet som er gitt er blant annet å gi en oversikt over bemanning, kompetanse, politisk og administrativ organisering av plan- og byggesaksbehandlingen i kommunene i Lister.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. september 2012 | Skriv ut siden