Det har i årenes løp vært flere kontakter mellom vennskapsfylkene. Det siste konkrete er samarbeid innen kystplanlegging. Vest-Viru fikk i stand et prosjekt med norske og europeiske midler for å sette i gang planarbeid av kysten sin mot Finskebukta. En delegasjon var på studietur til Vest-Agder 2009. De gjennomførte en konferanse i mai 2010, med åtte delegater fra fylkeskommunen, Søgne og Mandal kommune. Vest-Viru har en kystlinje på 150 km, halvparten er nasjonalpark. Kystlinjen er attraktiv og Vest-Viru føler presset fra utbyggere, turistvirksomheter og naturverninteresser. Vest-Viru ønsket hjelp fra Vest-Agder fylkeskommunes kompetanse og erfaringer i arbeidet med å lage en plan for kysten.

Forslaget i ny avtale som er kommet fra Lääne Viru fylkeskommune, representert ved fylkesmann Einar Vallbaum er slik:

1.Samarbeidet skal utvikles innen følgende områder:
• Utvikling av kyst og havområder, inkludert havner.
• Fremme turisme, spesielt innen naturopplevelser, friluftsliv.
• Kulturutveksling, gjensidig utveksling av kulturgrupper
• Bruk av ulike former for stipend for utveksling innen ulike kunst- og kulturområder.
• Fremme yrkesretta utdanning og studentutveksling
• Utveksle erfaringer innen områder som økonomi, planlegging, utdanning, sosiale og offentlig administrasjon i forhold til eget mandat.

2. Ved utveksling skal partene hjelpe til med gjensidig dekning av utgifter.

3. Dersom det er nødvendig kan en samarbeide tettere om enkelte punkt i perioder.

4. Avtalen kan gjensidig sies opp.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden