I fjor gjennomførte Norges Golfforbund (NGF) fylkesvise møter med saksbehandlere for idrett i fylkeskommunene og med idrettskretsene. Formålet med møtene har vært å informere om golfsporten i Norge. Temaene har vært knyttet til anleggsutfordringer, nærmiljøanlegg for golf, aktivitet, pengestrømsanalyse, folkehelseperspektivet og golfidrettens påvirkningsmuligheter. 20. september gjennomføres et fellesmøte på Braavann Golfklubb med deltakelse fra klubber og kommuner, fylkeskommuner og idrettskretsene i Vest-Agder, Aust-Agder og NGF.

Formålet med møtet er å knytte relasjoner, se på muligheten for felles møteagendaer og at klubber, kommune og fylkeskommune kan se om det finnes mulighet for samarbeid på sentrale områder. Tilsvarende møte var planlagt for Vest-Agder 5. juni i år, men på grunn av streiken i offentlig sektor ble dette utsatt til nå. Arrangørene håper flest mulig har ønske og anledning til å delta på møtet!

Blant annet stiller Henrik Bjørnstad for å holde et innlegg om organisert- og egenorganisert aktivitet.

Invitasjon til møtet med program
Påmelding til møtet den 20. september

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. september 2012 | Skriv ut siden