Onsdag ble det avholdt møte mellom representantene i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø og politisk og administrativ ledelse i Flekkefjord kommune. Møtet bekreftet det nære felleskapet mellom regional og lokal offentlig virksomhet for å sikre gode tjenester overfor innbyggerne og for videre samfunnsbygging. Ordfører Jan Sigbjørnsen orienterte om flere samarbeidstema knyttet til ny bybro som er påtrengende nødvendig, fastlandsforbindelse til Hidra, utbedring av fylkesvei 44 gjennom sentrum, nytt kulturhus, utvikling av stasjonsområdet og ny gangbro mellom de to bydelene i sentrum. Alt dette er prosjekter både fylkeskommunen og kommunen har fokus på.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. september 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 11.09.19

  Valgresultat for fylkestingsvalget

  Les mer