Han skriver videre at en utbygging av jernbane vil dessuten ha store positive regionale effekter. Den vil binde sammen regionene til større bo- og arbeidsregioner, og den vil gi nye muligheter for utvikling rundt knutepunktene for jernbanen.

-Det krever mot og visjoner å satse på jernbane. Det er store summer som går med til investeringer, men vi vil også høste store gevinster i form av gode og miljøriktige transportløsninger. Det er derfor avgjørende at Stortinget vedtar bygging av Grenlandsbanen. Da vil vi få reisetider fra Brokelandsheia til Oslo på cirka to timer. Det vil bli en reduksjon på en time i reisetid mellom Kristiansand og Oslo. Samtidig vil det åpne opp for en ny regionbygging som vil få store positive ringvirkninger. Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud vil bli bundet sammen via et framtidsrettet samferdselstilbud. Derfor er vårt klare krav til sentrale myndigheter: Bygg Grenlandsbanen mellom Brokelandsheia og Porsgrunn parallelt med InterCity-satsingen, skriver Strand.


av Torkelsen, Jan H., publisert 18. september 2012 | Skriv ut siden