Norge var ett av de første land i verden som vedtok allmenn stemmerett for kvinner, 11. juni 1913. I Vest-Agder starter markeringen av 100 år for kvinners stemmerett i Norge allerede høsten 2012. Konferansen KVINNE/STEMMER 22. september klokken 11.30 - 15.00 i Caledonien Hall i Kristiansand er blant de første arrangementer, og byr på innspill, utfordringer og forbilder knyttet til kvinner, mangfold og stemmerett. Vi møter politikere, forskere, innvandrere og kulturfolk som med sin stemme gir et innblikk i nasjonale og internasjonale utfordringer. Afghanistans ambassadør for Norden, Manizha Bakhtari, er hovedtaler.

Stemmerettsjubileet 2013 har som mål å skape engasjement og oppslutning om viktige sider ved vårt demokrati, som stemmerett, likestilling, deltakelse og representasjon. Konferansen gir på mange måter både litt historie og dagsaktuelle utfordringer og situasjonsbeskrivelser til målsettingene for jubileet.

Hovedtaler Afghanistans ambassadør for Norden, Manizha Bakhtari forteller om sin bakgrunn og oppvekst, valg av karriere og hvordan hun kom til Norge. Hun deler også sine tanker om kvinner i Afghanistan, og om framtida for kvinner i eget land og ellers i verden. Bakhtari er eneste kvinnelige ambassadør fra Afghanistan, er utdannet journalist og har skrevet bøker i journalistikk og undervist ved Universitetet i Kabul. http://www.afghanistanembassy.no/cat/15.aspx.

Forsker Kristian Rose Tronstad fra FAFO presenterer en fersk forskningsrapport om innvandrere og bruk av stemmeretten. http://www.fafo.no/pers/bio/krt.htm

Camilla Collett er en av fire historiske kvinner som feires i forbindelse med Stemmerettsjubileet i 2013. Førsteamanuensis Bjarne Markussen ved UiA, gir et spennende bilde av forfatteren, født i Kristiansand, 23. januar 1813.

Fylkesvaraordfører Thore Westermoen og Fylkesmann Ann-Kristin Olsen bidrar i tillegg til kulturaktører.

Konferansen er en mellomkonferanse og opptakt til Stemmerettsjubileet 2013. Selve hovedkonferansen KVINNE/STEMMER blir 4. og 5. september 2013.

Påmeldingene strømmer nå til arrangementet på Caledonien Hall i Kristiansand.
Arrangementet er støttet økonomisk av den nasjonale Stemmerettskomiteen 2013, og har gratis inngang, men krever påmelding. Påmelding her: http://www.stemmerettsjubileet.va.no/konferanse-om-kvinner-mangfold-og-stemmerett/

For mer informasjon kontakt prosjektleder Inga Lauvdal, mobil 913 82 983 / mail inga.lauvdal@vaf.no

Konferansen er et samarbeid mellom Vest-Agder fylkeskommune, IMDI Sør, FN Sambandet Sør, Senter for likestilling ved UiA, med støtte fra den nasjonale Stemmerettskomiteen 2013, og i samarbeid med Stemmerettskomiteen 2013 i VA.
Stemmerettsjubileet banner


av Torkelsen, Jan H., publisert 4. september 2012 | Skriv ut siden