I tillegg til egne rådgivere i fylkeskommunens næringsseksjon, er det i tillegg 10 årsverk tilknyttet  pilotorganisasjonene Lister Nyskaping AS, Lindesnesregionen Næringshage og Innoventus AS i Kristiansansregionen. Fylkeskommunen er også direkte involvert i Etablerersenteret i Vest-Agder (EVA), Ungt Entreprenørskap Agder og Visit Sørlandet AS. Sistnevnte er landsdelens markedsføringsselskap for Sørlandet som reisemål.

av Pengsgård, Johan, publisert 26. september 2012 | Skriv ut siden