Samferdselsdepartementet har sendt ut på høring forslag til ny lov som skal gi kommunene mulighet til å pålegge betalingsparkering eller innføre maksimumsbestemmelser om gratisparkering på private parkeringsplasser som er offentlig tilgjengelige. Lovens formål er å redusere biltrafikk. Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet fylkeskommunens høringsuttalelse onsdag besluttet hovedutvalget å ta lovutkastet til orientering. Hovedutvalget besluttet i tillegg at i arbeidet med Bypakke for Kristiansandsregionen vil betalingsparkering bli nærmere vurdert som et virkemiddel for å få redusert personbiltrafikken. Vedtaket ble fattet mot stemmene fra representantene fra Fremskrittspartiet, Høyre og en av Kristelig Folkepartis to representanter.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. september 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer