- Enkelt språk er ikke fordummende, slik enkelte saksbehandlere i det offentlige synes å mene. Tvert imot er det fordummende å snakke eller skrive vanskelig. Det som ikke kan sies enkelt, bør ikke sies, sier Guro Hegna Svendsen, leder i KOMMUNIK, et faglig forum for kommunikasjonsarbeidere i kommuner og fylkeskommuner. -Vi har lenge etterspurt et kommunalt og fylkeskommunalt samarbeid om klart språk. Dette handler om at arbeidet må bli synlig, det må skapes engasjement og det må ressurser til for å starte og drifte klarspråk-arbeid. Enn så lenge er det kun statlige foretak som inkluderes i Difis Klarspråk-prosjekt, sier Hegna Svendsen i forbindelse med KOMMUNIKS nylige årssamling i Bergen.

‘Klart språk i staten’ ble initiert av Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) og administreres av Difi. Nå etterlyses et samarbeid på tvers av departementene slik at også Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) og KS tar tak i arbeidet med et tydelig og enkelt språk. Dermed kan også fylkeskommunene og kommunene bli med i prosjektet.

- Klart språk er et svært viktig demokratiprinsipp. Forstår man ikke det man hører eller leser, kan man heller ikke orientere seg om rettigheter og plikter eller delta i den offentlige debatten.


av Torkelsen, Jan H., publisert 12. september 2012 | Skriv ut siden