KS har også tatt til orde for at det er behov fort et på forhånd lagt tidsløp og klare tidsfrister. Videre bør det åpns for å vurdere høyere beløpsgrense for igangsetting av Konseptvalgutredning (KVU). Et annet innspill er at statlig regulering fortsatt kan være egnet som virkemiddel for forsinkede planprosesser. Det eksisterer videre et uutnyttet potensiale i interkommunalt samarbeid om planlegging av større veg -og baneprosjekter.

Dagens modell for finansiering av vei - og jernbaneprosjekter med årlige bevilgninger gir ikke tilstrekkelig langsiktig, stabil og forutsigbar finansiering mente Arnstad.

Kilde KS


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden