109 personer har mistet livet i trafikken i landet i løpet av årets åtte første måneder. I samme periode i fjor omkom 118 personer i veitrafikkulykker. For Vest-Agders del er det omkommet fire personer fra årsskiftet til og med august. Tilsvarende antall for samme periode i fjor var tre omkomne. Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i august 2012 er 14, hvorav to i Vest-Agder. I samme måned i 2011 var det foreløpige tallet 19, hvorav en i Vest-Agder. Tallene i august i år fordeler seg slik: seks bilførere, en bilpassasjer, fem motorsyklister, en ATV-fører og en syklist. Av de 14 omkomne ble ti drept i eneulykker, en i sammenstøt med elg og tre i kollisjon med annet kjøretøy.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. september 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer