-Toget har flere funksjoner som tilbud om lokale reiser, regionale reiser og fjernreiser. I Vest-Agder fylkeskommune er vi opptatt av at alle disse funksjonene fungerer i sammen og best mulig. Toget er en viktig del av kollektivtransporten i Vest-Agder. Toget utgjør en indre stamlinje i fylket. Vi har ikke busstilbud til og fra vest og vest i fylket. Vi satser bevisst på mating til togstasjoner. Toget er det eneste og beste tilbudet innen kollektivtransport for indre bygder til og fra Kristiansand, sa rådgiver Mette Kirkhus Johansen fra fylkeskommunens samferdselsavdeling på en konferanse om jernbaneutviklingen i fylket på Marnardal rådhus onsdag.

Hun gjorde det klart for forsamlingen som i hovedsak besto av ordførere og rådmenn at Vest-Agder fylkeskommune i flere år har vært opptatt av og sloss for togstasjonsstrukturen i fylket. –Det er viktig i forhold til topografien med flere dalstrøk som går i retning nord/sør. Fylkeskommunen ser viktigheten i at togtilbudet er forutsigbart og stabilt. Det betyr at folk finner det attraktiv både å etablere seg og bosette seg i innlandet. Vest-Agder er i så måte i en unik situasjon. Utviklingen i bosetting og folketall går i positiv retning. Jeg vil hevde at toget har en sentral betydning i en slik sammenheng, sa Johansen.

Hun viste videre til at fylkestinget i juni uttalte seg tilfreds over med Jernbaneverkets forslag til ny stasjonsstruktur. Hovedkonklusjonen er opprettholdelse av stasjoner for alle kommuner i Vest-Agder. Fylkestinget pekte på at nødvendige midler må settes av i planperioden for å sikre framdrift i arbeidet. Utbedringskostnadene på Breland i Marnardal er anslått til 13 millioner kroner og stasjonen foreslås nedlagt i 2019 når en nåværende dispensasjonstillatelse utgår. Fylkestinget ba om at det vurderes utvidet dispensasjon med alternative løsninger på Breland. Fylkestinget ba også Jernbaneverket om å ta høyde for finansiering og gjennomføring av nødvendige tiltak på Snartemo i 2013 som følge av NSBs forslag til ny rutemodell med to-timers-frekvens for Sørlandsbanen.
Konferanse om jernbane i Marnardal 12. september


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer