Tingvatn fornminnepark og besøkssenter (Tingparken) ligger ved fylkesvei 43, om lag tre kilometer nord for Birkeland i Hægebostad kommune. Anlegget består av blant annet utstillingslokaler, kafé, museumsbutikk, bygdemuseum, gravplass og steinringer (dommerringer). Vest-Agder fylkeskommune og Fylkesmannen har etter søknad i 2011 mottatt 50 000 kr i stimuleringsmilder fra Miljøverndepartementet til Tingparken. Dette for å forbedre forholdene for universell utforming i fornminneområdet.

Arbeid med universell utfomring er et pågående arbeide og pengene blir benyttet til å bedre fremkommeligheten for alle fra senteret og ut i fornminneområdet. Dette er ikke en stor sum, men med et samarbeid med Hægebostad kommune og større fokus på temaet generelt - er det god tro for at hensynet til universell utforming vil bli godt innarbeidet i senterets virksomhet. Vest-Agder fylkeskommune og Hægebostad kommune eier 50 prosent hver, og Fylkeskommunen står for daglig drift.

Mere informasjon om besøkssenteret og de spennende utstillingene som finnes her, er å finne på lenken:  
    www.tingparken.no

av Iglebæk, Heidi Berit, publisert 7. september 2012 | Skriv ut siden