167.000 velgere i ti kommuner kunne ved kommunevalget i fjor høst for første gang avgi stemme på internett. Institutt for samfunnsforskning (ISF) har hatt hovedansvaret for en omfattende evaluering av dette forsøket. I går ble sluttrapporten fra overlevert til statssekretær Dag-Henrik Sandbakken i Kommunaldepartementet. Et sentralt funn er at velgerne etter valget i 2011 fortsatt har stor tillit til valggjennomføringen i Norge. Tilliten er noe lavere i forsøkskommunene, trolig fordi oppmerksomheten om selve gjennomføringen var større der. Et meget stort flertall av velgerne, godt over 90 prosent, mener det bør være mulig å stemme via Internett i Norge. I forsøkskommunene er de aller mest positive.

I forsøkskommunene er de aller mest positive. I rapporten fremgår det at det var stor oppslutning om e-valg i forsøkskommunene. 70 prosent av de som forhåndsstemte gjorde det via Internett, tilsvarende mer enn 25 prosent av alle velgere. Valgdeltakelsen økte imidlertid ikke mer enn i resten av landet. Velgere som stemte på Internett mener det var en enkel måte å avgi stemme på.
Funksjonshemmede er svært positive til muligheten for å stemme på Internett, men den tekniske tilgjengeligheten kan forbedres.
Statssekretær Sandbakken uttrykker at rapporten blir et viktig grunnlag når departementet skal vurdere den videre skjebnen for Internett-valg. Han varslet at regjeringen i løpet av høsten vil legge fram en proposisjon til Stortinget om e-valg.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. september 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 11.09.19

  Valgresultat for fylkestingsvalget

  Les mer