I perioden 1. oktober til 30. november vil en rekke forfattere reise rundt i Agder sammen med en representant for det lokale bibliotek for å formidle sin egen litteratur og bibliotekenes tilbud generelt.

Beredskapsutfordringene innen samferdselssektoren er omfattende. Dersom det oppstår forhold hvor normal drift blir forhindret av ulike årsaker over tid, vil det kunne medføre kritiske konsekvenser. Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy understreket derfor viktigheten av det å ha risikoerkjennelse. En må kjenne risikomuligheter. En må redusere sannsynligheten for kriser, og en må ha planer for å håndtere eventuelle konsekvenser.

Rune Braadland fra PST orienterte om hvordan det arbeides med trusselvurderinger og hvordan en forebygger mot terroranslag fra sikkerhetspolitiets side. Han konkluderte med at det ikke er mulig å gjennomføre en terroraksjon uten at transport er involvert. Mennesker og gjenstander må transporteres.

Det fremkom for øvrig at mange av aktørene innen samferdsel har gode risiko- og sårbarhetsanalyser, handlingsplaner, instrukser og reglementer. Det ble imidlertid etterlyst mer praktisk øvelse. Dette var et signal som ble fanget opp, blant annet fra fylkeskommunens representanter, som vil følge opp dette.

Beredskapsmøte innen samferdsel i Mandal 2012

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. september 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer
 • El -buss
  av jto, 12.06.19

  Agder kollektivtrafikk AS legger opp til å ta i bruk flere el-busser

  Les mer