Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gikk i går inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal søke Samferdselsdepartementet om nye belønningsmidler for årene 2013-2015/16 frem til en Bypakke for Kristiansandsregionen er klar. Det er samtidig klart at Samferdselsdepartementet har stilt krav om ny effektanalyse for aktuelle trafikale tiltak før de vil diskutere og behandle en ny belønningssøknad fra regionen. Hovedvalget går inn for at fylkeskommunen skal be Statens vegvesen om å lage en ny effektanalyse for Kristiansandsregionen som oppfyller de krav departementet stiller til innhold i en slik analyse. Det forutsettes at analysen blir utført i tilstrekkelig tid til at departementet rekker å få behandle belønningssøknaden tidsnok. Endelig vedtak i saken fattes av fylkesutvalget 8. oktober.

Den gjeldende belønningsavtalen med staten avsluttes i år. Det er hvert år de siste årene brukt 25 millioner kroner til ulike driftsrelaterte kollektivtiltak. Disse tiltakene er i dag en integrert del av det samlede kollektivtilbudet i regionen. Fylkeskommunens rammeoverføringer fra staten til kollektivtrafikk i Vest-Agder dekker ikke et driftsnivå som ligger 25 millioner kroner over dagens nivå på 193 millioner kroner.

Innføring av tidsdifferensierte bompenger fra rundt sommeren 2013, vil ha en trafikkavvisendeBusser i Tollbodgaten effekt som blant annet vil føre til økt bruk av kollektive reisemidler. Beregninger viser cirka 17 prosent økt kollektivetterspørsel Siden bussene allerede er relativt fulle i rushtrafikken vil ytterligere etterspørsel raskt føre til økt behov for nye busser og økt kapasitet. Dette vil medføre økte driftskostnader. Hvor mye kostnadene vil øke er ennå ikke helt klart, men det kan dreie seg om mellom 7 og 10 millioner kroner. Med andre ord vil kollektivtrafikken, i årene fremover, ha et behov på et sted mellom 32 til 35 millioner kroner, sett ut fra en helårseffekt, over dagens rammebevilgning fra fylkeskommunen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. oktober 2012 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)

Siste fra Samferdsel

 • Johaugs Reflekskolleksjon
  av jto, 16.10.19

  Invester fem minutter på refleksdagen

  Les mer
 • Broåpning Feda 11.10.19
  av Jan Torkelsen og samferdselsseksjonen, 14.10.19

  Ny bro på Feda i Kvinesdal offisielt åpnet

  Les mer
 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer