Lyngdal kommune har sendt kommunedelplan for Lyngdal Vest til nytt offentlig ettersyn. Forrige ettersyn ble behandlet av fylkeskommunen i september i fjor høst. Da ble det reist innsigelser og gitt flere råd til kommunen. Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø onsdag behandlet det nye planforslaget registrerte hovedutvalget at kommunen har tatt fylkeskommunens innsigelser til følge. Dette medfører at de kan frafalles. Videre har kommunen i stor grad nyttiggjort seg av fylkeskommunens råd og planfaglige merknader. Hovedutvalget har likevel noen mindre merknader som en ber kommunen vurdere.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. oktober 2012 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer