Lyngdal kommune har sendt kommunedelplan for Lyngdal Vest til nytt offentlig ettersyn. Forrige ettersyn ble behandlet av fylkeskommunen i september i fjor høst. Da ble det reist innsigelser og gitt flere råd til kommunen. Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø onsdag behandlet det nye planforslaget registrerte hovedutvalget at kommunen har tatt fylkeskommunens innsigelser til følge. Dette medfører at de kan frafalles. Videre har kommunen i stor grad nyttiggjort seg av fylkeskommunens råd og planfaglige merknader. Hovedutvalget har likevel noen mindre merknader som en ber kommunen vurdere.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. oktober 2012 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)

Siste fra Plan og miljø

 • Skibmannsheia
  av jto, 04.09.19

  Bidrar til å utvikle Skibmannsheia i Lindesnes til regionalt turmål

  Les mer
 • Forsideutsnitt Kommuneplan Lindesnes
  av jto, 30.08.19

  Positiv anbefaling av forslag til kommuneplanens samfunnsdel for nye Lindesnes

  Les mer
 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer