Fylkestinget behandlet i går en forvaltningsrevisjonsrapport fra fylkesrevisjonen om skoleturer i videregående skoler. Fylkesrevisjonen har innhentet informasjon om 112 skoleturer ved åtte videregående skoler i Vest Agder som er gjennomført i 2011 og våren 2012. Formålet har vært blant annet å undersøke regnskapsføringen av inntekter og utgifter ved turene og om opplæringslovens krav om gratis videregående opplæring er overholdt i forbindelse med skoleturene. I sammendraget av rapporten fremgår det at revisors vurdering er at skolenes ordning med obligatoriske egenandeler for å kunne delta er i strid med opplæringsloven. Revisor mener også at det er galt å la elevene betale for lærernes reiseutgifter. Fylkestinget besluttet at det ber om at elevfinansiering av lærere i forbindelse med elevturer opphører. Samtidig ser fylkestinget positivt på av elevene deltar på skoleturer og at skolene tilrettelegger for dette.

Fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning vedtok i 2009 at skoleturer som er direkte knyttet til læreplanmål skal være gratis for elevene. Undersøkelsene viser at skolene har overholdt dette, og at 76 turer er gjennomført uten at elevene har måtte bidra med egenandeler. Det ble samtidig besluttet at andre skoleturer, som mer generelt er knyttet til læreplanen, kan finansieres gjennom føringer gitt av utdanningsdirektoratet. Det ble vist til ulike måter skolene kunne tilleggsfinansiere skoleturer, uten å bryte prinsippet om gratis videregående skole. Blant annet må eventuelle egenandeler som blant annet dugnader være reelt frivillige.

I undersøkelsen kommer det frem at skolene har forsøkt å overholde dette ved å gjøre deltakelse på 36 av turene frivillig, men de elevene som ønsket å delta måtte med få unntak betale obligatoriske egenandeler. På noen skoler har elevene på totalt 17 turer i tillegg også måttet betale for lærernes reiseutgifter.

Fylkestinget ba fylkesrådmannen rapportere tilbake til kontrollutvalget innen 31. januar 2013 om hvordan rapporten er fulgt opp.

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. oktober 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer