Aust-Agder fylkeskommune har lagt forslag til Regional planstrategi for Aust-Agder 2012-2016 ut til offentlig ettersyn. Fylkeskommunene som regional planmyndighet skal utarbeide regionale planstrategier hvert fjerde år, i samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet. Da fylkesutvalget mandag avga Vest-Agder fylkeskommunes høringsinnspill uttrykte fylkesutvalget at det ønsker et omfattende plansamarbeid mellom de to fylkeskommunene fremover.

Vest-Agder fylkeskommune ønsker å samarbeide med Aust-Agder fylkeskommune i tre nye felles planprosesser i fireårsperioden. Disse omfatter: Regional plan for likestilling og mangfold Agder. Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder og Regional transportplan Agder. Videre ønsker Vest-Agder fylkeskommune å samarbeide om revisjon av Forsknings- og utviklingsstrategi for Agder, Strategiplan for trafikksikkerhet Agder 2010-2013, og Felles reiselivsstrategi.

Vest-Agder fylkeskommune er enig med Aust-Agder fylkeskommune om at Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei (Heiplanen), Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050, Felles plan folkehelse og levekår i Agder 2010-2013, og Internasjonal strategi for Agder, videreføres uten revisjon i perioden 2012-2016.

I motsetning til Aust-Agder fylkeskommune ser Vest-Agder fylkeskommune hverken behov for en revisjon av eksisterende Energiplan Agder eller for utarbeidelse av en ny felles Regional plan for klima og energi i perioden 2012-2016. Et mindretall på fire av utvalgets medlemmer fra AP og V ønsket å samarbeide med Aust-Agder fylkeskommune om en slik plan.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. oktober 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer