I juni i år sa et flertall i fylkestinget nei til å igangsette arbeidet med en undersjøisk tunnelforbindelse mellom øya Hidra og fastlandet i Flekkefjord. Anbudene lå for høyt i forhold til fastsatt øvre kostnadsramme for å gjennomføre prosjektet. Samferdselssjef Vidar Ose i Vest-Agder fylkeskommune orienterte i går representantene i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø om det arbeidet som er skjedd etter fylkestingets junimøte, for å se på om det finnes løsninger som kan være mulige å få til innen maksimalrammen. Han roste partene som medvirker i dette arbeidet for et godt og konstruktivt samarbeid hvor alle steiner snus.

Samferdselssjef Ose opplyste at det er gjennomført tre møter med Flekkefjord kommune. Han ga også honnør til Statens vegvesen som har vurdert om det er mulig å foreta endringer i tunnelløsningen ved blant annet å justere tunnelåpningsområdene. Det er også vurdert om det vil være mulig å erstatte en tunnelforbindelse med en hengebro eller en flytebro. Arbeidet har hittil ikke endt med at noen av alternativene som har vært vurdert faller innen den maksimale kostnadsrammen fylkestinget har villet akseptere.
Ut over å se på tekniske alternativer er det også sett på om en kan finne endrede finansieringsmåter. En av disse er å få klarlagt om det vil være mulig med en forlengelse av innkrevingsperioden av bompenger.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. oktober 2012 | Skriv ut siden