-Vi ønsker å øke bruken av refleks blant barn og unge i Vest-Agder og derfor inviterer vi alle skoleklasser på barne- og ungdomstrinnet til konkurranse. Konkurransen går ut på at elevenes daglige refleksbruk blir telt i perioden 1. november 2011 til og med 29. februar 2012. Det blir en premie på 3000 kroner til en klasse på barnetrinnet med elevtall inntil 15 elever per klasse, og til en klasse over 15 elever. Det blir en tilsvarende 2. premie og 3. premie, men med premiebeløp på henholdsvis 1500 og 1000 kroner. På ungdomstrinnet blir det en premie på 4000 kroner til en klasse med elevtall inntil 12 elever per klasse, og til en klasse over 12 elever. Det blir tilsvarende 2. premie og 3. premie, men med premiebeløp på henholdsvis 2500 og 1500 kroner, sier fylkesleder i Trygg Trafikk Ole Rath.

Fordi skolene praktiserer forskjellige ordninger angående yttertøyplassering blir det opp til hver enkelt lærer å finne en praktisk og riktig måte å telle hvor mange av elevene som bruker refleks. Av respekt for andre deltakere satser vi på at det blir en æressak å gjøre dette på en redelig måte. Før opp tall hver dag, og summer gjennomsnittprosenten av elevene som bruker refleks daglig når firemånedersperioden er over.

Påmelding sendes på e-post til rath@tryggtrafikk.no innen 28. oktober 2011. Husk å oppgi skolens navn, klassens navn og elevantall.

Prosenttallet på refleksbruk må sendes på e-post til rath@tryggtrafikk.no senest fredag 2. mars 2012 for å være med i trekningen.


av Testbruker nye Vaf.no, publisert 22. oktober 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer