Utdanningsdirektoratet har nå sendt forslag til høringsbrev og høringsutkast til reviderte læreplaner i norsk, samfunnsfag, naturfag, matematikk og engelsk for grunnskolen og videregående opplæring til Kunnskapsdepartementet. Deretter vil departementet gi prinsipielle tilbakemeldinger til direktoratet, slik at læreplanene kan sendes på høring i desember. N Læreplanprosessen er en faglig og åpen, demokratisk prosess, hvor organisasjoner, fagmiljøer og ikke minst framtidige brukere av læreplanene får gi innspill gjennom en bred høring. Det er Kunnskapsdepartementet som fastsetter læreplanene, mens Utdanningsdirektoratet er delegert myndighet til å utarbeide høringsutkast, gjennomføre høring og utarbeide læreplanforslag.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. oktober 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer
 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer