Europakontoret markedsfører Agder i Europa og samtidig Europa i Agder. Det både overvåker og rapporterer til Agder om politikkutvikling og om prosjekter i Europa. Det synliggjør også

Sørlandets Europakontor ledelse og ansatte
Sørlandets Europakontor: leder Tor Arne Johnsen, trainee Magnus gravem, studentpraktikant Isabelle-Louise Aabel og leder i Brussel Bodil Agasøster. 
muligheter som Agder kan ha for påvirkning, medvirkning og tilrettelegger for nettverksbygging. I tillegg informerer og motiverer kontoret til prosjektdeltakelse.

-Jeg setter veldig pris på at fylkesordfører Terje Damman under besøket signaliserte om at det vil bli et tettere strategisk samarbeid mellom oss her på kontoret og fylkeskommunen fremover. Vi skal være samkjørte og tettere involvert i arbeidet med iverksettelse av Regionplan Agder 2020 og forsøke å velge ut prosjekter som går rett inn i dette arbeidet. Det er meget positivt at Vest-Agder fylkeskommune ønsker å være en aktiv eier av Sørlandets Europakontor og at kommunikasjonen skal bli enda tettere og enda mer konkret, sier Bodil Agasøster.

Rådgiver Manuel Birnbirch fra Vest-Agder fylkeskommune var en av talerne på et seminar under EU's Open Days-uke, som pågikk samtidig med fylkesutvalgets besøk. Seminarets tema var hvordan grenseoverskridende samarbeid kan bidra til såkalt "smart specialisation". -Det er veldig positivt at fylkeskommunen stilte med taler og at politisk og administrativ ledelse deltok aktivt. Birnbirch viste i sin tale frem hvordan vi i Agder har fokus på fremtidsrettet smart og bærekraftig utvikling. Det å få dette presentert bidrar til at vi kan få etablert mulige nye partnerskapsallianser, sier Bodil Agasøster.

Manuel Birnbirch taler under Open Days i Brussel
Manuel Birnbirch taler under Open Days i Brussel.


av Torkelsen, Jan H., publisert 15. oktober 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer