Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk i går inn for å bevilge to klasseressurser til oppstart av gjennomføringsklasser i Vest-Agder. Målet med dette er å etablere et tilbud for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. De to årlige klasseressursene, hver på 1.5 millioner kroner, skal dekke både kursaktiviteter og administrasjon av tilbudet. Det er ennå ikke avklart hvem som eventuelt skal ha ansvaret for å administrere aktivitetene, men karrieresentrene er trukket frem som et alternativ, da de allerede arrangerer liknende aktiviteter for voksne, og dermed har relevant erfaring. Saken må videre til endelig behandling i fylkesutvalget 27. november.

Hvert år er det mange elever i videregående opplæring i Vest-Agder som fullfører, men ikke består, et skoleår. Statistikk fra de siste år viser at det hvert år er omtrent 200 elever som fullfører Vg2 yrkesfag uten å ha bestått alle fag, og omtrent 300 elever som fullfører Vg3 uten å ha bestått alle fag. Dette er elever som faktisk har fullført sin opplæring, og ikke er drop-outs. For de fleste av disse er det kun ett eller noen få fag som mangler for at de skal kunne få sitt vitnemål. Flere bedrifter og opplæringskontorer er negative til å inngå lærekontrakter med elever som ikke har bestått alle fag, og høgskoler/universiteter er generelt ikke villige til å ta inn studenter som ikke har fullført og bestått alle fag i videregående opplæring.

Vest-Agder fylkeskommune ser at det for mange er behov for et tilbud om hjelp til forberedelser før en ny, utsatt eller særskilt prøve. Sommerskolen, som fylkeskommunen har arrangert de senere årene, har vist at intensivkurs av relativt kort varighet umiddelbart i forkant av eksamenssituasjonen vil gi som resultat at mange består. Derfor anbefales det nå at det etableres et tilbud om slike kurs i så mange fag som mulig, både innen yrkesforberedende og studieforberedende programområder.

Gjennomføringsklassene foreslås etablert med et toårig aktivitetshjul, slik at alle aktuelle fag blir tilbudt i løpet av en toårs periode. Dette fører til at alle fag vil tilbys i løpet av varigheten av en lærekontrakt, noe som gir lærebedrifter/opplæringskontor anledning til å kreve at en lærling skal delta i forhåndsannonserte kurs som en del av lærekontrakten som inngås. Kontraktsperioden kan da utvides med kursets varighet, og lærlingen vil ha krav på fri fra bedriften i tidsrommet da kurset avholdes.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. oktober 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer