I den forbindelse ble det utarbeidet et omfattende manuskript om det norske flagget, skrevet over et tidsrom av flere år av førstekonservator og flaggekspert Jan Henrik Munksgaard. Manuskriptet er på over nærmere 150 sider og inneholder rikelig med illustrasjoner. Så vidt vi vet har det aldri tidligere vært skrevet et så omfattende verk om Norges flagghistorie som det som nå blir publisert.

Boka tar for seg flaggutviklingen i Norge fra vikingtiden fram til landet fikk sitt nåværende flagg i 1821. Den omhandler norske kongers merker, vikingenes skipsfløyer og middelalderens religiøse og verdslige bannere. Unionsflagget dannebrog, og alle dets varianter, som landet hadde sammen med Danmark i flere hundre år, vil selvsagt også bli inngående behandlet og satt inn i en internasjonal sammenheng. Den største delen vil imidlertid behandle tidsperioden 1814-1821, fra vi fikk vårt første nasjonale flagg som fri nasjon til dagens trikolor vant avstemningen i mai 1821.

Boka tar derved opp en av selve grunnvollene i Norges historie: Flagget som symbol for landets selvstendighet, dets demokrati og ytringsfriheten for alle innbyggere. Boka vil derved føre til økt kunnskap og forståelse for landets historie og ikke minst diskusjonene bak og konsekvensene av grunnloven som ble vedtatt på Eidsvoll i mai 1814.

Folk flest vet lite om det norske flagget. Denne boka forteller mange spennende historier om flaggene som har eksistert i Norge, og som selv historikerne kjenner lite til. Det kan for eksempel være om bakgrunnen til vikingenes ravneflagg, om hvorfor kong Christian Frederik ville ha et grønt og grått norsk flagg i 1814 og hvorfor det er en myte at det var sønnen til Fredrik Meltzer, og ikke ham selv, som tegnet det norske flagget. Flagghistorien er en norgeshistorie i miniatyr. Vi ser derforflagg for oss at boka også vil kunne brukes i undervisningen.

Jan Henrik Munksgaard, cand. philol. med historie hovedfag fra Universitetet i Bergen, har tidligere skrevet mange artikler om flagg i bøker og tidsskrifter, og holdt forelesninger om det danske og norske flagget på flere internasjonale vexillologiske kongresser. Han var også i mange år redaktør for Nordisk flaggselskaps publikasjon Nordisk Flaggkontakt.

Flagghistorie er et snevert felt av Norges historie. Vi tror likevel at en illustrert bok om det norske flagget og sammenhengen mellom det norske og andre lands flagg vil ha stor interesse for mange lesere og for flere institusjoner.


av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden