• Vigeland Bro Broarbeider Høsten 2011
  av Torkelsen, Jan H., 29.11.12

  Den nye Vigeland bru har forbedret trafikksituasjonen betydelig

  Prosjekt fylkesvei 460 Vigeland bru har ført til en betydelig forbedring av trafikksituasjonen,...

  Les mer
 • Nye tiltak for å bedre funksjonshemmedes transportmuligheter
  av Torkelsen, Jan H., 27.11.12

  Bedre tilrettelegging av kollektivtransporten medfører færre brukere av TT-transport

  Les mer
 • Økt kilometergodtgjørelse for sykkelbruk
  av Torkelsen, Jan H., 23.11.12

  Søgne og Vennesla får egne kommunedelplaner for sykkel

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø sa seg i dag positiv til at det utarbeides...

  Les mer
 • Frafaller innsigelse knyttet til næringsområdet på Grønndokkmoen i Lyngdal
  av Torkelsen, Jan H., 23.11.12

  Fiboveien i Lyngdal endres fra fylkesvei til kommunal vei

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i dag at parsellen Fiboveien, med en lengde på...

  Les mer
 • En million kroner til forprosjektering av ny bybro i Flekkefjord
  av Torkelsen, Jan H., 22.11.12

  En million kroner til forprosjektering av ny bybro i Flekkefjord

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i dag at det skal startes opp et forprosjekt for...

  Les mer
 • Kleppa: -Fylkeskommunane skal samla alle bompengeprosjekta sine i eit bompengeselskap
  av Torkelsen, Jan H., 22.11.12

  Trafikkvekst i Listerbommene

  Mandag 1.oktober ble den nye bomstasjonen på fylkesvei 465 mellom Farsund og Kvinesdal åpnet. Fra...

  Les mer
 • Bompengebelastningen svært ujevnt fordelt fra fylke til fylke
  av Torkelsen, Jan H., 22.11.12

  Samferdselspolitikerne åpne for å søke om innføring av tidsdifferensierte bompengesatser

  Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gikk i dag inn for at fylkestinget 18. desember skal...

  Les mer
 • Ny revidert fylkesstrategi for universell utforming (2012-2015)!
  av Testbruker nye Vaf.no, 20.11.12

  Regional plan for samferdsel. Offentlig ettersyn av utkast til planprogram. Frist 1. februar 2013.

  Det varsles med dette om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram, jfr. plan- og...

  Les mer
 • av Sørensen, Lasse Moen, 05.11.12

  Samlet årsberetning for fylkesveger 2010-2011

  Vest-Agder fylkeskommune ønsker å være en aktiv og deltakende vegeier, og har hatt store ambisjoner...

  Les mer

Nyopprettet drosjeløyve i Farsund kommune

Fylkeskommunen starter nå søknadsrunden for ett nyopprettet bostedsdrosjeløyve i Farsund kommune med stasjoneringssted i Åpta. Er du interessert i å søke drosjeløyve må du sende inn søknad og legge...

av Skomedal, Anne Siri, 02.11.12

Vest-Agder skal få ny regional plan for samferdsel

av Testbruker nye Vaf.no, 01.11.12

Tilfredshet omkring Jernbaneverkets opplegg for stasjonsstrukturen i Vest-Agder

Jernbaneverket sendte i vår ut sitt forslag til stasjonsstruktur. Fylkestinget ga Vest-Agder fylkeskommunes høringssvar i juni. Nå har Jernbaneverket behandlet høringsuttalelsen og i dag ble...

av Torkelsen, Jan H., 01.01.01