Fylkesutvalget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune på nåværende tidspunkt avslår en søknad om midler til gjennomføring av et forprosjekt som skal kartlegge muligheter og utfordringer i forbindelse med et potensielt World EXPO arrangement på Sørlandet i 2022. Samtidig vedtok fylkesutvalget at dersom Oslo kommune ikke søker vinter OL i 2022 bes søker om eventuelt å fremme en ny søknad. Denne vil bli behandlet på ordinær måte.

Initiativtakerne til prosjektet Thor-Egil Eik og Tor Haugnes har søkt begge fylkeskommunene i Agder om samlet en halv million kroner som bidrag til gjennomføring av et forprosjekt i form av en mulighetsstudie som, innen utgangen av mai 2013, skal kartlegge muligheter og utfordringer i forbindelse med en eventuell gjennomføring av en verdensutstilling.
Initiativtakernes begrunner sitt engasjement i denne saken med at Sørlandet har mye spennende å by på av ekspansiv næringsutvikling, innovasjonskraft og opplevelse. Samtidig peker de på at regionen preges av levekårsutfordringer i kombinasjon med betydelig underinvestering på nødvendig infrastruktur.

World EXPO er en etablert merkevare med en 150 års historie. Det opereres med to ulike varianter av utstillingen. "The Sanctioned" er den store, og arrangeres hvert femte år. Denne varianten trekker gjestestrømmer på inntil 70 millioner besøkende, og sammenlignes gjerne med et Sommer OL. "The Recognized" er den såkalte B varianten, og arrangeres i årene mellom de store. Denne varianten er temabasert. Den sammenlignes gjerne med det å arrangere et Vinter OL, og trekker i gjennomsnitt mellom 1,7 og 14 millioner besøkende. "The Recognized" er tilpasset mindre nasjoner eller regioner så vel som utviklingsland, både med henblikk på de økonomiske rammer og infrastruktur. Denne saken dreier seg om en vurdering av Norge og Sørlandet som aktuell vertsnasjon for "The Recognized" i 2022.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. november 2012 | Skriv ut siden