"Biblioskopet – nye bilder av biblioteket” får 500 000 i tilskudd fra ABM-utvikling. Prosjektet skal omforme publikums bilde og definisjon av begrepet bibliotek og skape større kjennskap til biblioteket. Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder bibliotek og kulturformidling skal sammen involvere folkebibliotekene, de vidaregående skolene og universitetsbiblioteket i Agder i prosjektet.

"Biblioskopet - nye bilder av biblioteket" er et toårig regionalt merkevarebyggingsprosjekt, som består av et samarbeid mellom flere institusjonstyper innen biblioteksektoren i Agderregionen. Prosjektet skal omforme publikums bilder, og dermed definisjonen av begrepet Bibliotek, gjennom verdiforankrende prosesser, omfattende intern kurs- og seminarvirksomhet, og kraftig markedsføring ut mot publikum. Slik vil prosjektet, i tråd med målene for Norgesbiblioteket, skape større kjennskap til Biblioteket, og øke aktualitet og bruk.

Mer om tildelingen på nettsidene til ABM-utvikling: 
http://www.abm-utvikling.no/for-pressen/pressemeldinger-1/biblioteket-som-merkevare.html

av kas, publisert 4. februar 2009 | Skriv ut siden

Siste fra Fylkesbiblioteket

  • Bokbussen Ved Spangereid Skole
    av jto, 11.06.19

    Mange klemmer til sjåføren på bokbussen under nostalgisk turnè

    Les mer