I fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett for Vest-Agder fylkeskommune for 2013 betegnes driftsrammen som meget stram. Det konkluderes med at dette medfører behov for å redusere aktiviteten og fokusere på kjerneområder, fremfor nye prosjekter og aktiviteter. Det skal i økende grad rettes oppmerksomhet og innsats på å gjøre de riktige tingene og på riktig nivå. Effektiviseringen av den interne driften er godt i gang og i budsjettforslaget er det foretatt konkrete kutt i driftsrammene i fylkeskommunens sentraladministrasjon på over 8 millioner kroner. Det innføres full stillingsstopp i sentraladministrasjonen.

Her kan du lese Fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013 -2016 i sin helhet.
Her kan du lese: Power point presentasjon av budsjettforslaget
Lise Solgaard presenterer årsbudsjett og økonomiplan
Økonomisjef Lise Solgaard presenterer årsbudsjett for 2013 og økonomiplan for de kommende fire årene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. november 2012 | Skriv ut siden