Prosjekt fylkesvei 460 Vigeland bru har ført til en betydelig forbedring av trafikksituasjonen, fremkommeligheten og trafikksikkerheten i området rundt Vigeland sentrum. Anlegget har blitt svært godt mottatt i lokalmiljøet. Dette ble behørig markert da brua ble åpnet for trafikk 29.november 2011. Til tross for en del endringer og utfordringer underveis i prosjektet har man klart å holde seg innenfor de økonomiske rammene som ble avtalt i etterkant av anbudsprosessen. Jeg er svært fornøyd med å ha fått overlevert et fremtidsrettet anlegg av god kvalitet, uttaler fylkesrådmann Tine Sundtoft i forbindelse med at hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i dag godkjente sluttrapporten for byggeprosjektet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. november 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer