Hun viste til at det iI Klimameldingen og Klimaforliket legges opp til en rekke tiltak for å forbedre bymiljøet:

• Veksten skal tas med kollektiv, sykkel og gange.
• Jernbanen skal bygges ut.
• Det skal satses på å utvikle teknologi som reduserer klimagassutslipp fra transportsektoren
.

-Å ta veksten med kollektiv, sykkel og gange er helt klart fornuftig. Men det er ikke gjort i en håndvending. Heldigvis begynner vi ikke fra skratsj. De senere årene har vi sett en fantastisk utvikling i antall passasjerer som reiser kollektivt. Det er åpenbart at mange har gjort mye riktig. Fylkeskommunene og kommunene skal ha mye av æren for dette. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at antall kollektivpassasjerer på landsbasis har økt med 19 prosent siden 2005, sa samferdselsministeren.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. november 2012 | Skriv ut siden