Fylkesutvalget behandlet nylig årsmelding fra Tingvatn fornminnepark og besøkssenter. Området var frem til 2003 benyttet av forsvaret. I 2003 besluttet Hægebostad kommune og Vest-Agder fylkeskommune å erverve eiendommen og etablere fornminnepark og besøkssenter og utvikle en kulturhistorisk arena i de gamle byggene på eiendommen. I juni 2011 ble Tingparken åpnet for besøkende med store utstillingslokaler, kafe, museumsbutikk, turistinformasjon og næringshaller. I 2011 bevilget fylkeskommunen 200 000 kroner i driftstilskudd samt 1 780 000 kroner til investeringer. Regnskapet viser et driftsoverskudd på 447 838 kroner og en udekket investering på 1 389 283,-. Ordinær drift viser et overskudd på 41 466 kroner.

Tingparken har hatt et tett samarbeid med fylkeskommunen omkring drift og utvikling av plassen. Særlig har fylkeskonservatoren bistått med utvikling av det kulturhistoriske formidlingsopplegget. Et samarbeid som videreføres i 2012.

I løpet av 2011 har parken hatt 1359 besøkende. Adgang til hele anlegget var gratis i 2011. Lokalbefolkningen benytter Tingparken i stigende grad og også turister synes å finne veien. Tingparken har en klar forventning om økning i besøkstallene for 2012.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. desember 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Mye Gøy I Høstferien
  av jto, 12.09.19

  Søndagsåpne museer og høstaktiviteter

  Les mer
 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer