Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i dag at parsellen Fiboveien, med en lengde på cirka 924 meter, i Lyngdal omklassifiseres fra fylkesvei til kommunal vei. Omklassifiseringen gjelder fra årsskiftet. Dagens vestgående trafikk fra E39 gjennom Lyngdal til Farsund går i dag i all hovedsak via Fiboveien. Ved utbygging av Listerpakken har intensjonen vært å endre hovedtrafikkstrømmen mellom E39, Lyngdal kommune og Farsund kommune, slik at denne ledes via Presthølkrysset i Lyngdal, der E39 og fylkesvei 43 møtes. Dette vil frigjøre området rundt Alléen og Fiboveien for store trafikkmengder, og dermed muliggjøre en ytterligere utvikling av dette området.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. november 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer