Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner vedtok høsten 2012 å støtte initiativer til etablering av hurtigladestasjoner. Det ble satt av inntil 600 000 kroner til dette formålet i år. Det har kommet inn søknader fra tre ulike aktører til etablering av til sammen 15 hurtigladestasjoner. Etter en samlet vurdering har fylkeskommunene besluttet å støtte etableringen av fire hurtigladestasjoner. En i Flekkefjord, en i Mandal, en i Evje og en på Brokelandsheia. Tiltakshaver er Grønn kontakt AS som er et selskap som eies av 21 energiaktører, blant annet Agder Energi. Selskapet har tidligere satt opp flere hurtigladere mellom Oslo og Kongsberg og to hurtigladere i Agder.

Hurtiglading gjør det enklere for folk å velge el-biler. De mest solgte elbilene i dag har muligheter for å benytte seg av hurtiglading basert på Chademoteknologien. Noen av fordelene ved hurtiglading er:
- lading som vanligvis tar 5-6 timer kan gjøres på 20-30 minutter.
- bruksområdet for elbilen økes når muligheten for kortere ladetid økes.
- enklere for flåtebilaktører å velge elbiler i sortimentet.
- lettere å velge elbil som alternativ.
- folk som kjører elbil får et ”sikkerhetsnett” da kortere ladetid gjør det mer brukervennlig.

Når disse stasjonene blir etablert vil Sørlandet ha en fult utbygd infrastruktur for hurtiglading langs de viktigste ferdselsveiene i landsdelen, E18, E39 og riksvei 9. Etablering av en slik infrastruktur har vært en av målsettingene i felles Regionplan for de to Agderfylkene.

Hurtigladerne vil etter planen kunne benyttes fra våren 2013.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. november 2012 | Skriv ut siden