Alcoa Norge har som mål å medvirke til utvikling av et regionalt kompetansenettverk med kunnskapsorganisasjoner og industribedrifter - primært Eyde-bedrifter. Samtidig legger selskapet opp til å flytte kompetanse og oppgaver fra USA til Lista og Norge, og bygge opp et eget simulerings- og opplæringssenter på Lista. Alcoa Norge har søkt Vest-Agder fylkeskommune om å medvirke til oppbygging av et "Centre of Excellence" for karbotermisk aluminiumsteknologi på Lista. Fylkesutvalget besluttet i går at fylkeskommunen vil bevilge 2,5 millioner kroner til Alcoa i 2013 som en medfinansiering til oppbygging av senteret.

Vest-Agder fylkeskommune forutsetter at Sørlandets Kompetansefond og/eller Listerregionen bidrar med midler til prosjektet. Fylkeskommunen har som intensjon å støtte prosjektet med til sammen 15 millioner kroner over er periode på fem år. Kommende års bevilgninger vedtas i forbindelse med årsbudsjettet.

Den karbotermiske metoden som Alcoa nå utvikler, har mål om 30 prosent energieffektivisering. En slik energibesparelse vil ha store økonomiske og klimamessige fordeler. Om teknologien blir utviklet vil dette endre måten verden vil produsere aluminium på. Samtidig vil den karbotermiske metoden gi fremtidige muligheter for en fullstendig CO2-rensing av hele prosessen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. november 2012 | Skriv ut siden