Fylkeskommunen har som målsetning å ha samarbeidsavtaler med alle kommuner ifylket. Nå er en avtale med Farsund kommune til behandling i de fylkespolitiske utvalgene. Endelig fylkeskommunalt vedtak fattes av fylkestinget i desember. Avtalen skal bidra til å iverksette målene i Regionplan Agder 2020. Et av avtalepunktene omfatter næringsutvikling. Fylkeskommunen og Farsund kommune og de andre kommunene i Lister regionen har i samarbeid med SIVA opprettet selskapet ”Lister nyskaping” som det viktigste offentlige veiledningsapparat knyttet til nyskaping i Lister regionen. Det er enighet om at samarbeid om næringsutvikling og nyskaping i kommunen skal skje i dette selskapet og i Lister næringsfond som begge får årlige driftstilskudd fra kommunen og fylkeskommunen.

Det er behov for økt kapasitet i Lister Nyskapning. Kommunen og fylkeskommunen er enige om at tilskuddene bør økes. De kommunale tilskuddene bør økes med 600 000 kroner fra 2011-nivået. Fylkeskommunen vil da bidra med tilsvarende beløp, slik at tilskuddene til selskapet økes med 1,2 millioner kroner. Fylkeskommunen vil ta initiativ i saken.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden