En ny samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og Lyngdal kommune for perioden 2012 til 2015 ble i dag godkjent av fylkestinget. Avtalen ble godkjent av kommunestyret i Lyngdal i juni. Et av punktene i avtalen omhandler Sørlandsbadet hvor kommunen og fylkeskommunen er felles eiere. Begge parter har som mål at badet skal kunne drives uten ytterligere tilskudd fra eierne. Det er enighet om at selskapet skal beholde overskuddet til videre utvikling. I avtalen uttrykkes det også at det kan bli aktuelt å samarbeide om ytterligere utbygging av Sørlandsbadet i etterfølgende år for å sikre badets posisjon som reiselivstilbud og mosjonstilbud innen folkehelseaspektet.

Det var i februar 2007 at det flotte badeanlegget i Lyngdal ble åpnet av daværende fylkesordfører Thore Westermoen. Badet har i løpet av de fem første årene rundet en million gjester. I samarbeid med Sørlandsbadet bidro fylkeskommunen og kommunen til utbygging av ei badeøy utenfor anlegget i 2010 og til en utbygging av salgs- og treningsarealene i 2011, Dette har vært sett på som viktige bidrag for å øke badets attraktivitet og inntektsmuligheter.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden