Vest-Agder fylkeskommune bidro i fjor høst med 200 000 kroner som støtte til et mulighetsstudie for området Øyslebø – Laudal i Marnardal. Studiet peker på spennende forslag om hvordan Marnardal kommune kan utvikle seg videre. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandlet studiet nylig og mener at mulighetsstudien for strekningen Øyslebø – Laudal gir et godt grunnlag for å avklare fremtidig arealbruk i Marnardal kommune. Det forutsettes at studien legges til grunn for kommuneplanarbeidet. Fylkeskommunen ønsker videre nært samarbeid med kommunen om oppfølgingen.

Mulighetsstudiet har tatt utgangspunkt i følgende sentrale utfordringer gitt av kommunen:

• Vurdere lokalisering og utvikling av boligområder i umiddelbar nærhet til Marnardal stasjon
• Jordvern i området
• Næringsutvikling
• Lokalisering av ny- og videreutvikling av eksisterende kommunal infrastruktur og tjenesteproduserende enheter som Marnarheimen og andre kommunale bygninger/arealer
• Trafikksikring
• Gode oppvekstmiljøer for barn og unge
• Samfunnssikkerhet og beredskap
• Utvikle Bue som sentrumsområde med stasjonsområde som midtpunkt
• Øke folketallet i kommunen ved å skape attraktive bo- og arbeidstilbud
• Samle sykehjemsfunksjoner på Bue for mer effektiv drift
• Skape gode botilbud i gang-sykkelavstand fra Marnardal

I studiet foreslås ulike alternativer med hensyn til lokalisering av ulike funksjoner og boligområder.Studiet utgjør dermed et vesentlig grunnlag for å avklare utviklingen av arealbruken knyttet til kommuneplanarbeidet.

Studiet peker ut Bue som et fremtidig satsingsområde på bakgrunn av jernbanestasjonen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. november 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Skibmannsheia
  av jto, 04.09.19

  Bidrar til å utvikle Skibmannsheia i Lindesnes til regionalt turmål

  Les mer
 • Forsideutsnitt Kommuneplan Lindesnes
  av jto, 30.08.19

  Positiv anbefaling av forslag til kommuneplanens samfunnsdel for nye Lindesnes

  Les mer
 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer