Fylkesutvalget gikk i dag inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal etablere et selskap som skal eie Stedjan kraftverk i Audnedal kommune og ta ansvaret for byggingen og utleie av kraftverket. Fylkestinget vil 18. desember fatte den endelige beslutningen om fylkeskommunen skal bevilge 2 millioner kroner til delvis finansiering av etableringen og byggingen av kraftverket. Med dette vil Byremo videregående skole få en unik mulighet til å bygge et minikraftverk i lokalområdet rundt skolen. I tillegg til å etablere en klimavennlig vannbasert energiproduksjon ønsker skolen å utvikle ulike undervisningstilbud knyttet til kraftverket.

Fylkeskommunen og Byremo videregående skole ønsker å etablere et eierselskap. Eierselskapet skal ha ansvaret for å bygge undervisningskraftverket, leie det ut til en profesjonell driver og legge til rette for undervisning.

Undervisningskraftverket skal inngå i en utdanning av fagarbeidere som el-bransjen har uttrykt et fremtidig behov for. Det er skrevet intensjonsavtale mellom Byremo videregående skole og Sira-Kvina kraftselskap, Agder Energi Produksjon, Otera Elkraft og Eiken Mekaniske Verksted AS. Avtalene viser at bedriftene har behov for lærlinger, og at de ønsker å samarbeide med skolen om å tilby lærlingplasser. Avtalene forutsetter at skolen kan tilby utdanning til elektro vg1, samt elenergi vg2 og industriteknologi vg2.

Undervisningskraftverket skal også være en ressurs for de andre videregående skolene i Vest-Agder. Kraftverket vil kunne anvendes i opplæring innen ulke fagretninger som for eksempel naturfag, teknologi og forskningslære og ulike yrkesfaglige programfag. Kraftverksprosjektet vil kunne være en inspirasjonskilde til valg av høyere utdanning for lokal ungdom, da det vil vise teknologi ved hjelp av konkretisering og utforskning, samt være et samarbeidsprosjekt mellom skole, universitet og næringsliv.

Det vil også representere et foregangsprosjekt, som viser fylkeskommunens vilje og evne til å være aktive aktører i satsingen på fornybar energi og dermed klimaforbedringer. Derfor vil kraftverket kunne være åpent for ulike publikumsarrangementer. Dermed kan det bidra til å skape økt bevissthet rundt privatpersoners og bedrifters energibruk og til å gi innsikt i utfordringer og tekniske muligheter, som eksisterer i dagens energiproduksjon.

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Næringssjef Johan Pensgård, telefon: 38 07 46 94 / 913 89 913
Leder av fylkesutvalget: Fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

Kristiansand 27. november 2012
Informasjonstjenesten
Jan Torkelsen


Fu128-12a


av Torkelsen, Jan H., publisert 27. november 2012 | Skriv ut siden