Som et ledd i Fylkeskonservatorens arbeid med Nasjonal museumshavn i Kristiansand - Porto Franco, ønsker en å bidra til å løfte kompetansenivået og styrke samholdet blant eiere /drivere av verneverdige fartøy. Alle som på en eller annen måte er involvert i å drifte og vedlikeholde og dermed bevare et eller flere verneverdige flytende kulturminner eller kulturhistorisk interessante fartøy har en del utfordringer felles og som det kan være nyttig å belyse og ikke minst ha en felles forståelse av. Lørdag 1. desember fra klokken 10:00 til 16:00 avholdes åpent seminar i møterom Haven i Fylkeshuset, Tordenskjoldsgate 65 i Kristiansand.

Programmet tar opp spørsmål som:-Hva er verneverdig?
-Hvem regulerer hva? Riksantikvaren/Fylkeskonservatoren/Sjøfartsdirektoratet?
-Hva er antikvariske retningslinjer?
-Hvordan får man offentlig eller privat tilskudd?
-Hva er dokumentasjon og formidling og hvorfor trenger man dette?

Foredragsholdere:

Kystkulturrådgiver Gunnar Eikli (Vest-Agder fylkeskommune), fartøyvernkonsulent Erik Småland (Riksantikvaren), fylkeskonservator Frans-Arne Stylegar (Vest-Agder fylkeskommune), senioringeniør Kay Honnemyr (Sjøfartsdirektoratet), skibshistorisk konsulent Tom Rasmussen (Skibsbevaringsfonden, Danmark), avdelingsleder Åsmund Kristensen (Hardanger Fartøyvernsenter), fartøyvernkonsulent Sverre Nordmo (Riksantikvaren), fartøyvernkonsulent Svein Vik Såghus (Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter) og museumsdirektør Jo van der Eynden (Kystverkets etatsmuseum, Lindesnes fyrmuseum)

Påmelding innen 26. november til Odd Nordahl-Hansen onh@vaf.no
Telefon jobb: 38 07 46 27 Mobil: 905 19 564

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. november 2012 | Skriv ut siden