Etter fjorårets forberedende Ungdommens storting er det nå klart for Norges første ordinære Ungdommens storting og vi har gleden av å invitere ungdom mellom 13 og 18 år til å delta. Arrangementet skal finne sted på Stortinget 4. og 5. mars 2013.Ungdommens storting 2013 inviterer 55 ungdommer, der 19 plasser er forbeholdt representanter fra fylkenes medvirkningsorgan for unge og 36 plasser vil være åpne for andre deltakere. Det vil si at én representant fra hvert fylke er garantert en plass i Ungdommens storting ved å fremme et godt forberedt forslag på vegne av sitt fylke og at resten av plassene tildeles andre deltakere: skoleklasser, organisasjoner eller enkeltpersoner på bakgrunn av forslaget som stilles.

Formålet med samlingen er å gi ungdom mulighet til å uttale seg på nasjonalt plan om saker som angår dem, og å bidra til at ungdom lærer om Stortinget og den demokratiske prosessen.

Årets temaer er opp til ungdommene selv. Stortinget stiller spørsmålet: «Hva er viktig for deg?» Innsendingen av forslag skjer via et forslagsskjema for UST 13: Forslagsskjema UST 13

Utvelgelsen til arrangementet vil foregå på bakgrunn av innsendte forslag. Fristen for å sende inn forslag er 7. desember. Alle forslag som kommer inn vil bli vurdert i løpet av desember.

Vi gjør oppmerksom på at Stortinget dekker kostnader knyttet til reise, opphold og mat.

Ta gjerne kontakt dersom det skulle være spørsmål: ungdommensstorting@stortinget.no. eller ring 23 31 25 48.


av Torkelsen, Jan H., publisert 6. november 2012 | Skriv ut siden