Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i sist møte at Vest-Agder fylkeskommune gir et økonomisk tilskudd på 200.000 kroner til gjennomføring av en plan- og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall i Liknes. Svømmehallen skal plasseres like ved den nye gangbrua over Kvina som forbinder Liknes med eksisterende og ny bebyggelse på Faret. Svømmehallen vil stort sett henvende seg til befolkningen i Kvinesdal, men målgruppen er også turister og andre tilreisende. Prosjektet har en total kostnadsramme på 72 millioner kroner.

Kommunen ønsker et bygg med best mulig arkitektonisk og bruksmessig kvalitet og har av den grunn gått inn for at planleggingen skal gjennomføres ved bruk av en plan- og designkonkurranse. Fylkeskommunen er innstilt på å bidra både faglig og økonomisk i konkurranseprosessen.

av Testbruker nye Vaf.no, publisert 26. november 2012 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Skibmannsheia
  av jto, 04.09.19

  Bidrar til å utvikle Skibmannsheia i Lindesnes til regionalt turmål

  Les mer
 • Forsideutsnitt Kommuneplan Lindesnes
  av jto, 30.08.19

  Positiv anbefaling av forslag til kommuneplanens samfunnsdel for nye Lindesnes

  Les mer
 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer