Fylkeskommunen starter nå ny søknadsrunde for ett ledig bostedsdrosjeløyve med stasjoneringssted Kyrkjebygda i Åseral kommune.Drosjeløyvet er ledig fra 1.januar 2013.Er du interessert i å søke drosjeløyve må du sende inn søknad og legge ved alle nødvendige vedlegg. Søknader uten dokumentasjon vil ikke bli behandlet

Bruk dette søknadsskjemaet.
Søkere må fylle kravene i yrkestransportloven, les gjerne mer om det her.  Det er søker som må dokumentere eventuell praksis som drosjesjåfør, gjerne med attest fra arbeidsgiver samt dokumenter som viser omfanget av kjøringen. Søkere som har startet eller vil starte på løyvekurs for å kvalifisere seg kan komme i betraktning.
Vi gjør oppmerksom på at løyvet også tidligere er utlyst, uten av vi har mottatt søknader. Foreløpig søknadsfrist settes til 20.desember, men dersom det mottas søknader før fristen kan løyvet tildeles omgående.

av Testbruker nye Vaf.no, publisert 21. november 2012 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/category/relatednews.cshtml)