1280

Slik varme fra industrien er en uutnyttet ressurs med stort samfunnsøkonomisk potensial. Målet er at en kartlegging av spillvarmepotensialet i regionen vil bidra til at ressursen blir utnyttet bedre i fremtiden, ikke bare av næringslivet, men også i samfunnet generelt. Prosjektmålet er dermed å etablere mer faktabasert kunnskap rundt spillvarme og legge til rette for at disse ressursene blir bedre brukt i fremtiden. I tillegg så er det en målsetting at man bidrar til å nå målene i Regionplan Agder 2020.

Økt utnyttelse av spillvarme vil bidra til lavere utslipp av klimagasser, energieffektivisering, sikre arbeidsplasser i konkurranseutsatt industri, oppbygging av kunnskap i fagmiljøer og ved forskningsinstitusjoner i regionen og gi betydelig samfunnsøkonomisk gevinst.

Prosjektet er et forprosjekt der Eyde-nettverket leier inn faglig kompetanse fra relevante aktører.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. november 2012 | Skriv ut siden