23. januar 2013 arrangeres Agderkonferansen på Kilden i Kristiansand. Her samles samfunns- og næringslivet i regionen. Allerede nå er det mulig å sikre seg plass! Made In Agder" er tittelen på årets konferanse som tar utgangspunkt i hvordan næringslivet i regionen lykkes i en stadig tøffere konkurransesituasjon. Noen bedrifter må satse internasjonalt for å vokse, mens andre bransjer opplever at utenlandske eiere kommer inn og vil investere i videreutvikling av norsk næringsliv. Vest-Agder fylkeskommune er en av partnerne som står bak arrangementet.

* Hva må til for å skape vekstmuligheter for landsdelens næringsliv i årene som kommer?
* Hvordan påvirker den stadig tøffere internasjonale konkurransen landsdelens bedrifter?
* Og hva betyr det for landsdelens næringsliv når viktige virksomheter blir eid av internasjonale storkonserner?

Dette er bare noen av problemstillingene som årets konferanse retter søkelyset mot. Det skapes verdier og suksesser på Sørlandet hver eneste dag, men det er ingen grunn til å ta for gitt at dette vil fortsette av seg selv. Agderkonferansen 2013 har ambisjoner om å bidra til at Sørlandet fortsatt skal ha posisjonen som landsdelen med overskudd til å skape!

Påmelding

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. november 2012 | Skriv ut siden